Disclaimer

Home » Disclaimer

Joucke’s Barbershop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie die op deze website wordt verstrekt door derden.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werk (en) of anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Joucke’s Barbershop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de inhoud van de informatie, al dan niet aangeboden door derden, op de website van Joucke’s Barbershop.

Joucke’s Barbershop behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en / of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van andere internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden en voorwaarden van Joucke’s Barbershop. Geen enkel deel van deze publicatie mag openbaar worden gemaakt of worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, inclusief reproductie door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in een digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit is indien nodig van toepassing bij toevoeging van copyright) ) reproductie van (i) voor een bedrijf, organisatie of instelling of (ii) voor eigen praktijk, studie of gebruik die (e) niet strikt privé van aard is.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00